Sjøboder

Vi forventer at planen blir stadfestet i september 2014. Her skal det bygges Sjøboder og Apartments for utleie. Dette ligger i Knutvika Larkollen rett ved Larkollen Camping.

Ta kontakt med Herde Eiendom for mer info.


Vil fylle Knutvika med sjøboder og leiligheter

90–100 sjøboder og 16 utleieleiligheter. Det kan det bli i Knutvika i Larkollen.

– Vi vil grave ut bukta, åpne vannspeilet og skape et maritimt milljø, sier Hans-Jørgen Herje og Hans Deunk i Herde Eiendom.

De har planer om å oppføre et anlegg av sjøboder og leiligheter i Knutvika ved Teibern i Larkollen. Området, som består av består av bløtbunnsområder i strandsonen, ligger innerst i bukta innenfor to småbåthavner med ca. 250 båtplasser.

– Dette området er regulert til næring. I henhold til reguleringsplanen fra 1992 er det lov å bygge forretningsbebyggelse som serviceanlegg med overnatting. I reguleringsplanen ligger også en mulighet til å fylle igjen bukta for å bygge der, sier leder for regulering og byggesaker i Rygge kommune, Vibeke Olsen.

Vannspeil

– Vi velger å gå motsatt vei, og vil isteden grave ut bukta, åpne vannspeilet og trekke bygningene litt nærmere land, sier Hans-Jørgen Herje.

De måtte søke dispensasjon om å få bygge nærmere land enn det lå an til i reguleringsplanen. Saken ble behandlet i planutvalget i forrige uke, og utvalget ga dispensasjon. Fylkesmannens miljøvernavdeling har også sett planene og ikke hatt noe å utsette.

– Hvorfor mente rådmannen og planutvalget at det var riktig å gi dispensasjon?

– Reguleringsplanen åpner for betydelig utfylling i sjøen i et stort område. Planene til Herde Eiendom innebærer at vannspeilet kan trekkes inn og lage et miljø med brygge og bygg. Fordelen med det er at man bevarer mer av strandlinje og vannspeil sammenlignet med reguleringsplanen, sier Vibeke Olsen.

– Leie av sjøbodene vil være et tilbud til de som har båter, hytter og campingvogner i området. Leilighetene vil være utleieenheter og er ikke aktuelle for salg, sier Herje. Etter at dispensasjonen er gitt kan de fremme en byggesøknad.

“Vi vil grave ut bukta, åpne vannspeilet og skape et maritimt milljø”

Næring

– Hvorfor er et område i strandsonen regulert til næring?

– Det ble sett i sammenheng med campingplassen og båthavna, og tenkt som et tilskudd til aktivitetene der. Det har ikke vært politisk ønske om å endre det, sier Olsen.

I 2008 ble det søkt om å få oppføre 28 hytter for salg i Knutvika. Kommunen sa ja, men fylkesmannen klagde, og settefylkesmannen i Vestfold satte foten ned for prosjektet.

– Den gangen ble det søkt om et rent hytteområde, og ble vurdert som ikke i tråd med reguleringsplanen, sier Olsen.

Det har vært en klage på planene. En nabo mener sjøboder og leiligheter ikke er forenlig med reguleringsplanen, og viser til prosjektet med hytter som ble avvist av settefylkesmannen i Vestfold.

– Ingen lover er blitt endret siden det, og myndighetene har innskjerpet kravene til dispensasjoner i strandsonen, påpeker klageren.

Hentet fra: Moss Avis.


Illustrasjoner tilpasset området:

sjobod1

sjobod2

sjobod3