Våler næringspark

Våler Næringspark er det siste etablerte næringsfeltet i Mossregionen. Vi kjøpte området i 2008 og gjennomførte reguleringsplanen på ett år.
Området er på ca 400 DA hvorav halvparten av området ble solgt og delvis utbygd frem til vi solgte området i 2010.
I denne perioden var vi med på byggingen av Norgesgruppen`s bygg til UNIL. Denne tomten er på ca 60 DA – bygget er på ca 12000 m2 hvorav ca 4000 m2 er i 30 m høyde.

valernaringspark-img