Under utvikling

Vi jobber med flere bolig og næringsprosjekter på Østlandet. Prosjektene er i en tidlig fase og vil fremkomme på nettsidene straks de kan presenteres. Flere av prosjektene er spennende og vil settes i oppstartfase i løpet av 2013.