Østerhaug, Hvaler

Gjennomført reguleringsplan med utbygging av 26 boenheter. Prosjektet ble etter regulering overtatt og kjøpt av Hvaler kommune.

osterhaug_hvaler