Ittala Fabrikker

Hans-Jørgen Herje var en drivkraft for gjennomføringen av at Ittala fabrikker i 2009 ble oppkjøpt og omregulert til henholdsvis 30 leiligheter (oppført av Block Wathne AS) og næringslokaler for Europris og Swedool. Eiendommen ligger i handelsområdet City Syd i Moss/Rygge.
City Syd er det største handelsområde i regionen.

europris

ittala_rekkehus