Våler næringspark

to karer som vurderer våler næringspark

Milliardsatsing på næringsutvikling

Opp mot to milliarder kroner vil bli saltet ned i den planlagte Våler Næringspark ved Rv 120 i Våler.

Området som er på 370 mål vil trolig kunne få den endelige kommunale godkjenningen en gang tidlig på nyåret. I så fall kan grunnarbeidene ta til om få måneder.

Interessenter – Vi har allerede 7-8 større interessenter til området, sier en fornøyd Hans-Jørgen Herje, daglig leder i Kanalen Eiendom som har hånd om den videre prosessen.
Mens det er Erik Mollatt og Knut Erik Hersleth som er hjemmelshavere til næringsområdet, mens det er mosseselskapet Kanalen Eiendom som står som utvikler og som skal videreselge deltomtene etter hvert som feltet blir opparbeidet.
1000 mål

De 370 målene som vil utgjøre Våler Næringspark, er første del av en større planlagt utbygging som i alt vil kunne omfatte ytterligere 1000 mål.
– Vi tar ett skritt om gangen. Nå skal vi rydde unna dette første utbyggingstrinnet før vi ser dette videre an. Totalt er dette en utbygging som kanskje kan komme til å ta 10 år, sier Hans-Jørgen Herje.
Lager

Området vil bli et slags mini Deli Skog med et sterkt innslag av plasskrevende lager- og logistikkselskaper. De ferdige opparbeidete tomtene blir priset fra 650 kroner per kvadratmeter. Det er godt under mer sentrumsnære tomteområder.
– Likevel ligger dette feltet bare seks minutters kjøring fra E6 og Mosseporten, og det tar ikke mer enn syv og et halvt minutt til Såner. Folk tror Våler er ligger usentralt. Slik er det ikke, sier Hans- Jørgen Herje.
Fjellområdet næringsparken vil ligge i, har en mulig utnyttelsesgrad på 70, og vil bli bebygget med minst 150 000 kvadratmeter næringsbygg. Det alene representerer en utbyggingsverdi på 1,5 milliarder kroner. I tillegg kommer salgsverdien de enkelte tomtene.
300 jobber

– Vi regner med at området vil generere 200 – 300 arbeidsplasser. En av våre interessenter har sagt at de alene vil sysselsette 100 personer dersom de skulle velge å etablere seg her, forteller Herje til Moss Avis.
I følge utbyggerne er alle nødvendige miljøhensyn tatt i forhold til avrenning til Vansjø og grøntbelter inn mot tilstøtende områder.
I Våler kommune har man ikke latt sjansen til å skape mange nye arbeidsplasser gå fra seg. Kommunen har overfor utbyggerne gitt uttrykk for at saksbehandlingen skal gå så knirkefritt som mulig.
Medeier

Presset på næringsarealer i Våler kommer som en følge av de manglende næringsområdene både Moss og Rygge sliter med. At Våler kommune tidligere i år valgte å bli medeier i næringsselskapet Mosseregionen Næringsutvikling, har neppe dempet iveren etter å tilrettelegge mer aktivitet for næringslivet.

Se original avisartikkel her: http://www.moss-avis.no/nyheter/%C3%B8konomi/milliardsatsing-pa-neringsutvikling-1.4371462

 

norgesgruppen i våler

NorgesGruppen tungt inn i Våler

Gjennom datterselskapet Unil As etablerer NorgesGruppen seg med et gigantlager i Våler kommune.

- Dette kommer til å bli en motor i næringsutviklingen i Våler kommune, sier rådmann Helge Støwer i Våler.
I NorgesGruppen er Unil ansvarlig for utvikling, innkjøp og markedsføring av dagligvaregigantens egne merkevarer som Eldorado, First Price og Fiskemannen. Selskapet hadde i 2007 en omsetning på 2,8 milliarder kroner.
25 nye jobber

Allerede i oktober starter byggearbeidene for det 12.000 kvadratmeter store lageret som etter planen vil bli tatt i bruk neste høst.
Mellom 20-25 ansatte vil i oppstartsfasen ha sitt tilhold i bygget som ligger tett ved riksvei 120 ikke langt fra avkjøringen til Såner. Senere kan det komme utvidelser slik at Unil-lageret kan bli en betydelig arbeidsplass i Våler.
120 millioner

Et ferdig bygg vil trolig representere investeringer på rundt 120 millioner kroner. I tillegg må Unil ut med et tosifret millionbeløp for den 58 mål store tomten som selskapet har kjøpt av Våler Næringspark.
- Vi er veldig godt for- nøyd med denne avtalen. Dette er noe vi har arbeidet med i ett år for å få til, sier Hans-Jørgen Herje, Hans Deunk og Erik Harstad som sammen med Terje Skolt eier Våler Næringspark.
Mye å gå på

Næringsparken omfatter i dag 400 mål. Det er områder som er kjøpt opp fra grunneierne Knut Erik Hersleth og Erik Mollatt.
I tillegg til tomtesalget til Unil, har entreprenør Knut Bjerke kjøpt en tomt på 30 mål. Det nystartete Våler Fjernvarme har også gått inn og kjøpt seg et område på 10 mål. Drøye 300 mål er dermed fortsatt for salg.
Men dette området er bare ment som et første byggetrinn. Våler Næringspark har flere jokere i ermet for den videre næringsutviklingen i Våler.
Avlaster Moss

- Med den arealknappheten Moss og Rygge har, er det bare Våler som sammen med Råde, har tilstrekkelig områder å tilby for mosseregionen. I Våler har vi flere tusen mål å gå på, og den etableringen som nå er kommet på plass, kan trolig bane vei for nye og spennende bedrifter, sier rådmann Helge Støwer.
Flere på gang

Hans-Jørgen Herje i Våler Næringspark bekrefter da også at selskapet er i samtaler med nye store interessenter.
- Med nærheten til Moss havn, Sverige, Oslo og E6 og E18, har Våler en fantastisk beliggenhet. Nå vi i tillegg kan konkurrere på pris, vil Våler kunne fremstå som en vinner, sier Herje.
Konkurransedyktig

Tomteprisen var da også et viktig element for Unils ja til Våler. I Våler fikk Unil en tomt godt under de 700-800 kronene selskapene på Deli Skog i Vestby må ut med per kvadratmeter.
Ikke nok med det. I Våler er høydebegrensningene ikke påfallende strenge. Reguleringsplanen for Våler Næringspark tillater bygg på inntil 30 meters høyde.

Se original avisartikkel her: http://www.moss-avis.no/nyheter/%C3%B8konomi/norgesgruppen-tungt-inn-i-valer-1.3991025