Signal Bygg

plankisse for moss by

Har store planer for Moss

En gruppe investorer har planene klare for å bygge et storslått signalbygg på midt på kaiområdet i Moss. Prosjektet vil få en prislapp på minst 500 – 600 millioner kroner.

Det er selskapet Kanalen Eiendom med de sentrale bakspilleren Terje Skolt, Erik Harstad, Hans Jørgen Herje og Hans Deunk, som nå går åpent ut med planene de har arbeidet med i noen måneder.
Strategisk kjøp

I fjor kjøpte selskapet opp flere eiendommer ved innkjøringen til fergekaia i Moss. Nå kommer etter alt å dømme den fire mål store tomten til bli tumleplass for det som kan bli den mest spektakulære bygningen som noen gang er blitt bygd i Moss.
På oppdrag fra selskapet har arkitekt Konrad Halvorsen tegnet inn et fyrtårnlignende bygg som rager 40 meter rett til værs – 12 meter høyere enn flytårnet på Moss Lufthavn Rygge.
60 meter

“Fyrtårnet” kan imidlertid komme til å bli langt høyere.
– Når vi først skal bygge et signalbygg, er det kanskje mer naturlig å ta sikte på høyder på 50-60 meter, sier Terje Skolt, Hans Deunk og Erik Harstad når de presenterer planene overfor Moss Avis.
Opprinnelig så initiativtakeren for seg et rent hotellbygg. På grunn av de mange og store hotellplanene for mossedistriktet heller man nå mer i retning av et flerbruksbygg.
“Fyrtårnet” er derfor tenkt som et kombibygg hvor man finner forretninger, kontorer, leiligheter samt hotellrom. Helt på toppen ser utbyggerne som det mest naturlige at det anlegges en restaurant. Den vil i så fall få en panoramautsikt over Oslofjorden.
Inspirert av Thon

– Det har lenge vært snakket om at Moss trenger et signalbygg, og da vi hørte at Olav Thon ville bygge et hotell på 40 meter i Moss sentrum, kom tanken om å bygge et tårn her nede ved kanalen. Vi tror det vil gi området et kjempeløft. At vi ønsker å bygge nettopp her, handler også om at Moss på denne måten kan ta tilbake deler av byen som fergetrafikken har tatt fra oss, sier karene bak Kanalen Eiendom.
Spektakulært

Dersom bygget blir 60 meter høyt, vil det romme 30.000 kvadratmeter – det vil si godt over den samlede størrelsen til Rygge Storsenter. I tillegg kommer en parkeringskjeller i anlegget.
Utbyggingen vil komme til å koste minst 500 – 600 millioner kroner.
Et så stort og spektakulært prosjekt har ikke Kanalen Eiendom mulighet til å bære alene. Større lokalene investorer har imidlertid signalisert at de vil kunne trå til med den nødvendige kapitalen. Hvem disse er, vil de karene bak Kanalen Eiendom ikke si noe om.
Moss Avis kjenner til at kapitalsterke aktører som Widar Salbuvik, Skolt Pukkverk og Aberdeen Eiendom Øst blitt kontaktet. Salbuvik og Skolt Pukkverk skal også ha gitt positive tilbakemeldinger på å gå inn i prosjektet, men vil ikke kommentere saken.
2014 feiring

Utbyggerne ønsker å knytte byggeprosessen opp mot feiringen av 200 års jubileet for Mossekonventionen i 2014. Frem til da vil også Höegh Eiendom har ferdig restaurert Verket-bygningene og ha satt opp det planlagte kulturbygget ved Konventionsgården.
– 2014-jubileet er viktig for hele Moss, og vi ønsker å bidra på vår måte med dette signalbygget. Moss trenger å bli satt på kartet. Dette er en glimrende anledning, sier Erik Harstad, Terje Skolt og Hans Deunk.
Prosjektering og regulering av området vil kunne ta fra et til to år før bygging kan starte.

Se original avisartikkel her: http://www.moss-avis.no/nyheter/%C3%B8konomi/har-store-planer-for-moss-1.4399489