Bransjenytt

Nygård Næringspark skal bli størst

Posted by:

Nygård Næringspark skal bli størst

En handelspark i milliardklassen er på vei opp i Ås. Det er byggingen av nye E18 som baner vei for giganten.

Markedet kan merke seg Nygårdskrysset Næringspark med det samme. På det 130 mål store området i Nygårdskrysset i Ås, skal det investeres for én milliard kroner.

Og mens Vestby fremdeles krangler med overordnet myndighet om Ikea på dyrkbar mark, om hva slags handel som kan tillates i Vestby sentrum, og om kjøleskap er detaljhandel eller plasskrevende handel, er utbyggerne i Nygårdskrysset klare til å sette spaden i jorden på det tidligere hestebeitet.

To store

– Vi har to store på plass, Coop Obs Bygg og Plantasjen, sier prosjektutvikler Lars Halvorsen i BundeProsjekt og legger til at de må finne seg i et overordnet planverk som sier at tomta kun skal brukes til plasskrevende handel som byggevarer, planter, biler og landbruksmaskiner.

Halvorsen skulle gjerne ha sett at Ikea hadde flyttet inn, men foreløpig blir det med drømmen.
Det samme innser ordfører Johan Alnes som fremdeles sikler på møbelgiganten.

– Vi prøvde å friste Ikea, men det gikk ikke, sier Alnes.

Ulik praksis

Selv om Ikea aldri så mye er ønsket til den nye handelsparken i Ås, setter regelverket en klar stopper for det.

I tråd med etableringsstoppen for kjøpesentre fra 1999, kan bare plasskrevende varer bli å finne i handelsparken. Det betyr bom stopp for møbelutsalg som Ikea faller inn under.

- Vi er nødt til å forholde oss til regelverket, sier prosjektutvikler Pål Walberg i Ikea som mener det er en utfordring at fylkene opererer med ulik praksis.

– I Hedmark ønsket jo fylkeskommunen at vi skulle etablere oss utenfor Hamar sentrum, sier Walberg i Ikea.

Satte foten ned

I fylkesdelplanen for Akershus er det bestemt at regional handel skal legges til Ski. Det er også grunnen til at fylkeskommunen har satt foten ned for Ikea i Vestby.

- Vi håper fortsatt på Vestby, og selv om vi har mottatt en henvendelse fra Ås, er ikke det noe vi nå vurderer, sier kommunikasjonssjef Jan Christian Thommesen i Ikea.

I Vestby derimot sier fylket nei til en sentrumsetablering.

Håpløst regelverk

Direktør Jarle Hammerstad i hovedorganisasjonen Virke mener det må være opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan man vil tilrettelegge for handel og næring.

- Dagens regelverk er håpløst og uforutsigbart. Tolkningene varierer fra kommune til kommune. Ett sted er en type handel definert som plasskrevende, et annet sted ikke. Vi mener dessuten at en øvre grense på 3000 kvadratmeter for detaljhandel utenfor sentrum må oppheves. Begrensningen er like tilfeldig som de 100 kvadratmeterne som er satt for Brustadbua, sier Hammerstad.

Se original avisartikkel her: http://www.moss-avis.no/nyheter/nygard-neringspark-skal-bli-storst-1.7920613

0