Ny 4-felt E-18

E18 Ostfold_NCC21467

Motorvei på E18 i Østfold

NCC Construction bygger ny E18 i Østfold, strekningen Homstvedt-Melleby. Strekningen blir 4,3 kilometer lang, med to, tre og fire felt.

Det skal også bygges en 150 meter lang tunnel med tre felter. Totalt skal det bygges fire nye broer.

I prosjektet inngår det store masseforflytningsarbeider, som vil bli gjennomført av Carl C. Fon AS, et heleid datterselskap av NCC Construction Norge.

Homstvedt-Melleby er en del av ”Østfoldpakken”, som innebærer oppgradering av E18 i retning fra Oslo mot grensen til Sverige. E18 i Østfold er en av hovedferdsselsårene mellom Norge og Sverige og inngår i det Nordiske tringel, ”Stockholm-København-Oslo”. Den nye E18 vil bli bygget utenom tettstedene, og målet er økt trafikksikkerhet.
 
E18 Ostfold_NCC21455

Link til artikkel: www.ncc.no/prosjekter/motorvei-pa-e18-i-ostfold/