Herde Holtskogen

herde-logo-enkel-ny Holtskogen
 
to bilder av næringsområdet

Nøkkelinformasjon

  • Meget attraktiv ferdig regulert næringspark for arealkrevende virksomhet beregnet for lager, logistikk og industri med tilhørende kontorformål, beliggende sentralt tett ved E-18 vest for Spydeberg i Hobøl kommune.
  • Fleksible tomter med god profilering mot E-18 og direkte adkomst fra den nye firefelts motorveien som er under bygging.
  • Tomteområdet er på hele 532.000m2 og kan utbygges med mer enn 300.000m2 næringsbygg. Maksimal BYA er på hele 70% og maksimal byggehøyde er 30m.
  • Utvikling og salg av tomter evt. med ferdig innflyttingsklare bygg, starter høsten 2013.
  • Vi har inngått avtale med entreprenørselskapet Leif Grimsrud AS i Halden på opparbeidelse av infrastruktur og tomteplanering.
  • Sammen med vår samarbeidspart Bermingrud konsernet, vil vi tilby ferdig prosjekterte og oppsatte bygg etter kundens behov. Vi kan tilby solide langsiktige leieavtaler for de som selv ikke ønsker å stå for selve utbyggingen på egen tomt.
Beliggende i Knappstad / Spydeberg midt mellom Oslo og svenskegrensen (E-18)

kart med avgrenset området av næringsbygg

Avstander

Fra Oslo S:
Ca. 42 km med en kjøretid på ca. 35 minutter.

Fra Vinterbro:
Ca. 23 km med en kjøretid på ca. 20 minutter.

Fra Ørje (ved svenskegrensen):
Ca. 45 km med en kjøretid på ca. 35 minutter.


Henvendelse:

Holtskogen Utvikling AS
Værftsgaten 1 C, Moss | Postboks 516, N-1522 Moss, Norway

+47 913 41 110 Herje
+47 911 25 240 Deunk


logo-3stk