Departementet

Ja til nye E-18 Østfold

I første halvdel av 2013 har en rekke utbyggingsplaner blitt godkjent av kommunestyrene i Marker og Hobøl. Siste bit i puslespillet var et vedtak i Ski kommunestyre den 15.mai, før E18-prosjektet kunne sende alt over til Samferdselsdepartementet.

I statsråd på kongens slott er det nå vedtatt å sende en anbefaling til Stortinget om utbygging og finansiering av ny E18 i Østfold og Akershus – en såkalt stortingsproposisjon.

Kan forberede bygging

- Vi er glade for å komme i mål med planarbeidet, slik at vi kan begynne å forberede byggefasen. Rent formelt skal Stortinget også si ja før alt er på plass, men vi ser på dagens vedtak i regjeringen som den avgjørende beslutningen, sier Elin Amundsen som er prosjektleder for E18 Ørje-Vinterbro.

Neste steg i byggeprosessen er utlysing av kontrakter for de aktuelle vegstrekningene. Det gis gjerne tillatelse til dette etter behandling i statsråd, med forbehold om at Stortinget senere sier ja til forslaget om utbygging og finansiering.

Stortingsbehandling før sommeren

Politikere som står regjeringen nær, bekrefter at Stortinget vil behandle saken før sommeren.

- Ja, det er lagt opp til Stortinget skal behandle forslaget om utbygging og finansiering av E18 i Østfold før sommeren. Denne saken er svært viktig for trafikksikkerhet og regional utvikling i Østfold, sier fylkesvaraordfører Per Inge Bjerknes (Sp).

 Se pressemelding fra regjeringen om E18-vedtaket i statsråd

- Vi har kommet et viktig skritt videre. Statens vegvesen vil i første omgang forberede utlysing av byggekontrakter, slik at entreprenører kan beregne byggekostnader og gi oss tilbud, men ingen kontrakter kan undertegnes før Stortinget har sagt ja, sier Elin Amundsen.

Etter planen skal Statens vegvesen allerede i august flytte sitt E18-prosjektkontor til Hobøl, for å forberede byggestart senere høsten 2013. E18 Knapstad-Retvet skal stå ferdig i 2016.


Forslaget til stortingsproposisjon består av to deler:


E18 Knapstad-Retvet

På denne strekningen blir det 6,2 kilometer ny firefeltsveg. Den begynner i Hobøl kommune, krysser fylkesgrensen mot Akershus og fortsetter omtrent en kilometer inn i Ski kommune.

Utbyggingen av E18 Knapstad-Retvet har en anslått kostnad på 1350 millioner kroner. Byggestart er høsten 2013. Det blir en ny bomstasjon på østfoldsiden av fylkesgrensen.

Se video av ny E18 Knapstad-Retvet


E18 Riksgrensen-Ørje

Den andre strekningen består av en 6,4 km lang tofeltsveg fra svenskegrensen inn til Ørje sentrum. Det er ventet at denne strekningen skal fullfinansieres med bompenger.

Utbyggingen av E18 Riksgrensen-Ørje har en anslått kostnad på 720 millioner kroner. Byggestart er høsten 2014. Det kommer en ny bomstasjon nær svenskegrensen.

Se video av ny E18 Riksgrensen-Ørje

 

kvinnearbeider med rød hatt
JA TIL E18: Vi er glade for vedtaket i statsråd om utbygging og finansiering av ny E18 i Østfold og Akershus, sier Elin Amundsen, prosjektleder for E18 Ørje-Vinterbro. FOTO: Georg Ståle Brødholt Foto: Georg Ståle Brødholt