Næringstomter

Næringsområdet Herde Holtskogen er en  meget attraktiv ferdig regulert næringspark for arealkrevende virksomhet beregnet for lager, logistikk og industri med tilhørende kontorformål, beliggende sentralt på nest største innfartsåren til Norge. På strekningen Vinterbro –Riksgrensen Ørje, E-18 vest for Spydeberg i Hobøl kommune. Tomteområdet er på hele 532.000m2 og kan utbygges med mer enn 300.000m2 næringsbygg. Maksimal BYA er på hele 70% og maksimal byggehøyde er 30m. Fleksible tomter med god profilering mot E-18 og direkte adkomst fra den nye firefelts motorveien som er under bygging.

kart over tomter