Herde Holtskogen

Herde og Bermingrud skal utvikle logistikkpark i Indre Østfold

Sammen skal Herde Holtskogen og Bermingrud-konsernet utvikle en ferdig regulert næringspark for arealkrevende virksomhet beregnet for lager, logistikk og industri med tilhørende kontorformål vest for Spydeberg i Hobøl kommune.

Tomteområdet er på 532.000 kvadratmeter og kan utbygges med mer enn 300.000 kvadratmeter næringsbygg. Maksimal BYA er på 70 prosent og maksimal byggehøyde er 30 meter.

Utvikling og salg av tomter evt. med ferdig innflyttingsklare bygg, starter høsten 2013. Hans Deunk i Holtskogen Utvikling As kan fortelle at de er i forhandlinger med flere interessenter, og at de har store forventninger.

– Vi vil tilby ferdig prosjekterte og oppsatte bygg etter kundens behov. Vi kan tilby solide langsiktige leieavtaler for de som selv ikke ønsker å stå for selve utbyggingen på egen tomt forteller daglig leder Henrik Melder i Bermingrud prosjektutvikling As.

Bermingrud Entreprenør Øst As vil stå for prosjektering og oppføring av byggene.

– Dette passer meget bra inn i vår langsiktige strategi for satsing i regionen og vår kompetanse på denne type bygg sier daglig leder Per Nesbakken i Bermingrud Entreprenør Øst AS.

Det er inngått avtale med entreprenørselskapet Leif Grimsrud AS i Halden på opparbeidelse av infrastruktur og tomteplanering. Arbeidene starter høst 2013.