Bransjenytt

Kjøpte Aberdeen-portefølje

Posted by:

Ragde Eiendom har kjøpt Aberdeens portefølje ved Rygge Storsenter.

NEnyheter skrev i juni at Aberdeen Eiendomsfond Norge II skulle selge en portefølje bestående av seks næringseiendommer ved Rygge Storsenter. Selve transaksjonen skjer gjennom salg av hundre prosent av aksjene i Aberdeen Carlberg AS og Aberdeen Varnaveien 41 AS.

Det samlede bygningsarealet er 15 700 kvadratmeter BTA, der det i juni stod ledig 2425 kvadratmeter. Løpende leieinntekter utgjør ca. 12,5 millioner kroner, og kvadratmeterleien ligger fra 700-1300 kroner.

Nå er altså porteføljen solgt, og Edgar Haugen jr. (bildet) er kjøperen gjennom hans selskap Ragde Eiendom.

- Ja, vi har kjøpt seks eiendommer av Aberdeen, overtakelse er senest 1. oktober, bekrefter eiendomsinvestoren overfor NEnyheter.

NEnyheter antydet i juni under visse forutsetninger en salgssum for porteføljen i intervallet 155-190 millioner. Edgar Haugen jr. vil ikke si noe om den eksakte summen, men bekrefter:

- Den ligger i det intervallet der.

Ragde Eiendom har dermed vært svært aktive i transaksjonsmarkedet, nærmest som vanlig. Ifølge årsberetningen for 2012 kjøpte selskapet i fjor hele 23 gårder og solgte 16 mellomstore nærings- og boliggårder.

I juni kjøpte Ragde Eiendom Mølleparken 2 av Hovedstaden Eiendomsselskab. Haugen jr. bekrefter nå overfor NEnyheter at kjøpesummen var 305 millioner kroner.

Ragde Eiendom har også kjøpt en eiendom i Verkseier Furulunds vei på Alnabru, og Edgar Haugen jr. sier at de i månedsskiftet april/mai i år kjøpte Saga Hotel i Eilert Sundts gate på Briskeby/Uranienborg for 70 millioner kroner av Greftegreff Eiendom AS.

Kjøpesummen her var ifølge Haugen jr. 70 millioner kroner. Hotellet har totalt 47 rom og er et firestjerners hotell. Driftsinntektene i 2011 for hotellet utgjorde 5,4 millioner kroner, underskuddet før skatt hele 6,7 millioner.

Fast eiendom var i balansen ved utgangen av 2011 bokført til snaue 95 millioner kroner, slik at kjøpesummen skjedde med “rabatt”. Hotellet har ikke tjent penger, og aksjeselskapet hadde i 2011 negativ egenkapital og en gjeld på hele 110 millioner kroner.

Se original avisartikkel her: http://www.nenyheter.no/40933

0