Herde Holtskogen

Se en film av Herde Holtskogen. Området ligger på 4-felt E-18, med direkte avkjøring fra E-18. Nest største innfartsåre til og fra Norge. Ligger på strekningen Vinterbro – Svenskegrensen (Ørse).