Bransjenytt

Byråkrater til besvær

Posted by:

Byråkrater til besvær

Det er fjernt fra livets realiteter å tro at bilforretninger og møbelbutikker vil etablere seg midt i sentrum.

Vi forstår at Askims ordfører Thor Hals (H) er oppgitt over Fylkesmannen. Der andre ser løsninger ser Fylkesmannens miljøvernavdeling problemer. Byråkratene hos Fylkesmannen er så firkantede at det må være lov å spørre om det brukes skjønn og vett. Det er tomta på Sekkelsten (foran Continentallageret) det krangles om fortsatt. Fylkesmannen satte ned foten for møbelutsalg i området. Nå har Fylkesmannen sagt nei til etablering av to bilforretninger på samme tomt. Det er ordlyden i fylkeskommunens ja til bilforretninger som har fått byråkratene hos fylkeskommunen på banen på nytt.

Ny ordlyd er laget og den er sendt til Fylkesmannen for godkjenning. Håpet er at det nå skal gis åpning for salg av plasskrevende varer, og dermed bil. Vi for vår del har levd i den villfarelsen at sofaer, senger og stoler er plasskrevende. Men trolig er sofaen vi eier for liten. Til tross for at den oppleves plasskrevende. Den fyller opp like mye plass i garasjen som bilen.

Intensjonen ved bestemmelsen om å styrke byer og tettsteder ved å holde handelen der, er god. Men det er fjernt fra livets realiteter å tro at bilforretninger og møbelbutikker vil etablere seg midt i sentrum. De er for plasskrevende til det. Per dato er det noen hundre meter til nærmeste bilforretning og området det er snakk er et brakk-område som har blitt interessant på grunn av et veikryss. Området burde vært sett på under ett, og ikke delt opp i hva som kan etableres på forskjellige områder. Det ville ivaretatt målsettingen.

Se original avisartikkel her: http://www.smaalenene.no/nyheter/dagens_leder/article6863229.ece

0